Haberler

Post 1

ISO 22000 STANDARDI REVİZE OLDU

 ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemi standardı; Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir ve kuruluşların gıda güvenliği alanındaki tehlikelerini azaltmaya yardımcı olur. ISO 22000 Standardında verilen gereklilikler geneldir ve kuruluşların tipine, büyüklüğüne ve doğa.

Post 1

ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Nihai Taslak (FDIS) aşamasının tamamlanmasının ardındanMart 2018'de yayımlanması bekleniyor. ISO 45001, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standa.

Post 1

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Geçişlerine Yönelik Olarak IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) Duyurusu

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 geçişlerine yönelik olarak IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) aşağıda yer alan duyuruyu http://www.iaf.nu/upFiles/IAF_communique__Important_information_for_Certification_Bodies_regarding_transition_to_ISO_9001_and_ISO_14001.pdfadresinde yayınlamış bulunmaktad.

Post 1

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYONU ( ISO 14001:2015 )

ISO standartlar serisinin en yaygın kullanılan standartlarından biri olan ISO 14001 standardı revize olmaktadır..Değişen dünya ya adapte olabilmek ve diğer yönetim sistemleri ile uyumu yakalayabilmek adına ISO 14001 Standardı Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından revize edilmektedir. .

Post 1

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYONU ( ISO/DIS 9001:2015 )

ISO 9001, dünyanın en köklü kalite çerçevesidir ve bugün 185 ülkede 1 milyon’un üzerinde kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Yalnızca kalite yönetimi sistemleri için değil ISO 14001 gibi diğer  yönetim sistemleri için de temel standarttır.Değişen dünya ya adapte olabilmek adına ISO 9001 Standa.

Post 1

ISO/IEC 17021-1:2015 STANDARDI GEÇİŞİ

ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar - Bölüm 1: Şartlar Standardı revize edilerek 15.06.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmeler yapılması ve belgelendirme kuruluşları .

Post 1

ISO/IEC 27006:2015 STANDARDI GEÇİŞİ

ISO/IEC 27006:2015 BGYS Tetkik ve Belgelendirilmesini Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı revize edilerek 01.10.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmelerin yanı sıra özellikle belgelendirme kuruluşunun personelinin yeterliliği, denetim sürelerinin hesaplanması ve .

Post 1

ISO 13485:2016 STANDARDI GEÇİŞİ

Uluslararası Standartlar Organizasyonu, Mart 2015'te revize edilen ISO 13485:2016 standardını yayımladı. Revizyon ile gündeme gelen yeni gerekliliklerin standardı kullananlar tarafından karşılanması ve sistemlerine dâhil edilmesi gerekiyor. Standardın 2003 versiyonu 28 Şubat 2019'da geçerliliğini yi.

Copyrights © 2021 & All Rights Reserved by Qualis Danışmanlık.